OTBs verdier

I Oslo Taxibuss og det øvrige Oslo Taxi-konsernet jobber og lever vi hver dag etter bestemte verdier av respekt for våre ansatte og de mange ulike kundene våre.

Redelighet, likeverdighet og effektivitet

 

 

 

 

 

Redelighet, likeverdighet og effektivitet
Med redelighet mener vi at OTB skal være en troverdig og ærlig samarbeidspartner, leverandør og arbeidsgiver. Dette oppnår vi bare når samtlige medarbeidere har en høy standard for redelighet og ærlighet. Dette gjelder innad i virksomheten og konsernet, mellom kolleger og mellom kolleger og ledelse, og selvfølgelig i møte med våre kunder og passasjerer, pårørende og andre involverte i passasjerenes hverdag.

Likeverdighet forteller oss at vi ikke skal se ned på andre mennesker gjennom tale, handling eller holdning. Dette krever at alle forstår at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av kjønn, etnisitet, trosretning, alder eller funksjonsevne.

Når vi i OTB snakker om effektivitet som en styringsverdi er ikke dette bare for at våre sjåfører selvfølgelig og absolutt skal levere konkurransedyktige tjenester. Vi skal som sjåfører være dine utvalgte eksperter på busser, heiser, ruter og veikart – slik at vi ikke kaster bort vår og din tid. Vi skal ikke sløse drivstoff eller andre ressurser. For OTB rommer effektivitetsbegrepet i tillegg til dette at du som sjåfør treffsikkert skal oppdage og gjenkjenne situasjoner slik som relasjoner mellom passasjerer, anfall, akutt sykdom eller diagnostiske tilstander, og effektivt løse, eller effektivt forholde deg til disse.

OTB knytter sin forståelse av Redelighet, Likeverdighet og Effektivitet til begrepene menneskeverd, menneskesyn, og en forståelse av funksjonsevne og samfunn.

Menneskeverd og menneskesyn
Vårt menneskesyn er at alle mennesker har like stor verdi, og med det krav på å bli møtt med samme verdighet og respekt.

 

 Funksjonsevne og samfunn

Det er sagt at funksjonsevne er noe som oppstår mellom individ og omgivelsenes krav. Et bilde på dette er om du ser for deg et menneske med dårlige bein, eller som bruker rullestol. Vedkommende skal inn i en butikk, som det er bygget trapp foran. Da er det altså ikke slik at det er personen i rullestol som har en funksjonsnedsettelse, det er trappa som skaper denne. Funksjonsevne er noe som oppstår mellom individ og omgivelsenes krav. OTB skal gjennom måten vi løser vårt oppdrag, bidra til å bygge ned omgivelsenes krav i hverdagen.

67 Comments

 1. buy cialis online in australia

  buy cialis online in australia

 2. 100mg sildenafil no prescription

  100mg sildenafil no prescription

 3. where can i order generic viagra

  where can i order generic viagra

 4. cost of viagra prescription
  18. januar 2024

  cost of viagra prescription

  cost of viagra prescription

 5. sildenafil 30 mg
  19. januar 2024

  sildenafil 30 mg

  sildenafil 30 mg

 6. viagra 1000mg
  19. januar 2024

  viagra 1000mg

  viagra 1000mg

 7. cialis online nz
  20. januar 2024

  cialis online nz

  cialis online nz

 8. buy generic cialis 5mg
  20. januar 2024

  buy generic cialis 5mg

  buy generic cialis 5mg

 9. buy cialis online without prescription

  buy cialis online without prescription

 10. cialis voucher
  21. januar 2024

  cialis voucher

  cialis voucher

 11. gabapentin snort
  23. januar 2024

  gabapentin snort

  gabapentin snort

 12. metronidazole administration

  metronidazole administration

 13. sulfamethoxazole bv
  23. januar 2024

  sulfamethoxazole bv

  sulfamethoxazole bv

 14. stopping pregabalin
  23. januar 2024

  stopping pregabalin

  stopping pregabalin

 15. valacyclovir heart
  23. januar 2024

  valacyclovir heart

  valacyclovir heart

 16. tamoxifen moobs
  23. januar 2024

  tamoxifen moobs

  tamoxifen moobs

 17. lisinopril microspheres
  24. januar 2024

  lisinopril microspheres

  lisinopril microspheres

 18. metformin compatibility
  24. januar 2024

  metformin compatibility

  metformin compatibility

 19. lasix informacion
  24. januar 2024

  lasix informacion

  lasix informacion

 20. rybelsus cash price
  24. januar 2024

  rybelsus cash price

  rybelsus cash price

 21. cost of semaglutide without insurance

  cost of semaglutide without insurance

 22. qsymia and semaglutide
  25. januar 2024

  qsymia and semaglutide

  qsymia and semaglutide

 23. fibromyalgia cymbalta
  7. februar 2024

  fibromyalgia cymbalta

  fibromyalgia cymbalta

 24. metronidazole macopharma
  8. februar 2024

  metronidazole macopharma

  metronidazole macopharma

 25. when is the best time to take zoloft

  when is the best time to take zoloft

 26. antidepressants safe during pregnancy similar to escitalopram

  antidepressants safe during pregnancy similar to escitalopram

 27. amoxicillin 500mg
  12. februar 2024

  amoxicillin 500mg

  amoxicillin 500mg

 28. side effects of getting off lexapro

  side effects of getting off lexapro

 29. does fluoxetine cause seizures

  does fluoxetine cause seizures

 30. will keflex treat yeast infection

  will keflex treat yeast infection

 31. best female viagra pills in india

  best female viagra pills in india

 32. gabapentin fracture
  15. februar 2024

  gabapentin fracture

  gabapentin fracture

 33. what does cephalexin treat std

  what does cephalexin treat std

 34. gabapentin and duloxetine taken together

  gabapentin and duloxetine taken together

 35. cephalexin for uti in dogs
  28. februar 2024

  cephalexin for uti in dogs

  cephalexin for uti in dogs

 36. ciprofloxacin reviews
  28. februar 2024

  ciprofloxacin reviews

  ciprofloxacin reviews

 37. can you take tylenol with bactrim

  can you take tylenol with bactrim

 38. bactrim for diverticulitis
  28. februar 2024

  bactrim for diverticulitis

  bactrim for diverticulitis

 39. citalopram withdrawal
  22. mars 2024

  citalopram withdrawal

  citalopram withdrawal

 40. what is cozaar used for
  23. mars 2024

  what is cozaar used for

  what is cozaar used for

 41. how long does depakote take to work

  how long does depakote take to work

 42. ezetimibe insomnia
  23. mars 2024

  ezetimibe insomnia

  ezetimibe insomnia

 43. cyclobenzaprine flexeril
  23. mars 2024

  cyclobenzaprine flexeril

  cyclobenzaprine flexeril

 44. augmentin for strep throat

  augmentin for strep throat

 45. diltiazem toxicity
  23. mars 2024

  diltiazem toxicity

  diltiazem toxicity

 46. does flomax cause kidney stones

  does flomax cause kidney stones

 47. diclofenac sodium dr 75mg tab

  diclofenac sodium dr 75mg tab

 48. contrave how to take
  23. mars 2024

  contrave how to take

  contrave how to take

 49. ddavp desmopressin side effects

  ddavp desmopressin side effects

 50. coming off effexor weight loss

  coming off effexor weight loss

 51. allopurinol contraindications

  allopurinol contraindications

 52. amitriptyline sleep
  25. mars 2024

  amitriptyline sleep

  amitriptyline sleep

 53. baby aspirin pregnancy
  25. mars 2024

  baby aspirin pregnancy

  baby aspirin pregnancy

 54. aripiprazole 20 mg tablet

  aripiprazole 20 mg tablet

 55. celecoxib cost
  28. mars 2024

  celecoxib cost

  celecoxib cost

 56. augmentin is in which class of drugs

  augmentin is in which class of drugs

 57. baclofen tab 10mg
  29. mars 2024

  baclofen tab 10mg

  baclofen tab 10mg

 58. side effects buspar
  29. mars 2024

  side effects buspar

  side effects buspar

 59. how much ashwagandha should i take

  how much ashwagandha should i take

 60. robaxin vs flexeril vs soma

  robaxin vs flexeril vs soma

 61. actos thrombocytopenia
  14. april 2024

  actos thrombocytopenia

  actos thrombocytopenia

 62. co repaglinide 2mg
  14. april 2024

  co repaglinide 2mg

  co repaglinide 2mg

 63. acarbose bioavailability
  14. april 2024

  acarbose bioavailability

  acarbose bioavailability

 64. semaglutide 85383
  14. april 2024

  semaglutide 85383

  semaglutide 85383

 65. what does abilify treat
  14. april 2024

  what does abilify treat

  what does abilify treat

 66. remeron for appetite stimulant

  remeron for appetite stimulant

 67. best time to take protonix

  best time to take protonix

Comments are closed.

Scroll to top