OTBs verdier

I Oslo Taxibuss og det øvrige Oslo Taxi-konsernet jobber og lever vi hver dag etter bestemte verdier av respekt for våre ansatte og de mange ulike kundene våre.

Redelighet, likeverdighet og effektivitet

 

 

 

 

 

Redelighet, likeverdighet og effektivitet
Med redelighet mener vi at OTB skal være en troverdig og ærlig samarbeidspartner, leverandør og arbeidsgiver. Dette oppnår vi bare når samtlige medarbeidere har en høy standard for redelighet og ærlighet. Dette gjelder innad i virksomheten og konsernet, mellom kolleger og mellom kolleger og ledelse, og selvfølgelig i møte med våre kunder og passasjerer, pårørende og andre involverte i passasjerenes hverdag.

Likeverdighet forteller oss at vi ikke skal se ned på andre mennesker gjennom tale, handling eller holdning. Dette krever at alle forstår at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av kjønn, etnisitet, trosretning, alder eller funksjonsevne.

Når vi i OTB snakker om effektivitet som en styringsverdi er ikke dette bare for at våre sjåfører selvfølgelig og absolutt skal levere konkurransedyktige tjenester. Vi skal som sjåfører være dine utvalgte eksperter på busser, heiser, ruter og veikart – slik at vi ikke kaster bort vår og din tid. Vi skal ikke sløse drivstoff eller andre ressurser. For OTB rommer effektivitetsbegrepet i tillegg til dette at du som sjåfør treffsikkert skal oppdage og gjenkjenne situasjoner slik som relasjoner mellom passasjerer, anfall, akutt sykdom eller diagnostiske tilstander, og effektivt løse, eller effektivt forholde deg til disse.

OTB knytter sin forståelse av Redelighet, Likeverdighet og Effektivitet til begrepene menneskeverd, menneskesyn, og en forståelse av funksjonsevne og samfunn.

Menneskeverd og menneskesyn
Vårt menneskesyn er at alle mennesker har like stor verdi, og med det krav på å bli møtt med samme verdighet og respekt.

 

 Funksjonsevne og samfunn

Det er sagt at funksjonsevne er noe som oppstår mellom individ og omgivelsenes krav. Et bilde på dette er om du ser for deg et menneske med dårlige bein, eller som bruker rullestol. Vedkommende skal inn i en butikk, som det er bygget trapp foran. Da er det altså ikke slik at det er personen i rullestol som har en funksjonsnedsettelse, det er trappa som skaper denne. Funksjonsevne er noe som oppstår mellom individ og omgivelsenes krav. OTB skal gjennom måten vi løser vårt oppdrag, bidra til å bygge ned omgivelsenes krav i hverdagen.

Scroll to top