Kontakt

Sentralbord:
e-post

Har du ris, ros eller spørsmål til oss?
kvalitet@oslotaxibuss.no

Andre henvendelser:
Driftssentral.

Fakturaadresse:
regnskap@oslotaxibuss.no

Presserom.

ADRESSER

Besøksadresser:

Avdeling Asker og Bærum:
Folkvangveien 22,
1348 Rykkinn.

Avdeling Follo:
Industriveien 17,
1400 Ski.

Postadresse:
Oslo Taxibuss AS,
Postboks 6538 Rodeløkka,
0501 Oslo.

Scroll to top