Til foresatte / bolig / avlaster

 

 

Oslo, mai 2024

Informasjon om elevtransport skoleåret 2024/2025

 

Oslo Taxibuss er snart i gang med planleggingen av neste skoleår og i den forbindelse sender vi ut dette informasjonsbrevet for skoleåret 2024/2025. Skoletransport er et alternativ til kollektivtransport, og det er skolene som er ansvarlige for å bestille og gjøre endringer i skoletransporten. Transporten vil i størst mulig grad planlegges og gjennomføres som oppsamlingstransport.

 

Rutiner for transporten

Bestilling av skoletransport må gå via skolen. Tilbudet om skoletransport gjelder mellom elevens bostedsadresse/avlastning og til skolen/aktivitetsskole eller praksisplass. På skolens fri- og feriedager er det ikke tilbud om skoletransport.

Vi anbefaler bruk av Taxifix appen hvor man kan avbestille reiser og finne informasjon om elevens transport. Skolen legger til foresatte som brukere.

Foresatte må gi beskjed til skolen om endringer og annet transportør bør vite, og skolen vil videreformidle dette. Skolen er bestiller og skal til enhver tid ha den fulle oversikt over elevenes kjøreavtale.

Det er viktig at elevene er klare til henting på oppmøtested til avtalt tid. Er eleven forsinket kan den bli frakjørt. Det er ingen krav til at sjåfør må varsle hjem/avlastning før ankomst. Våre sjåfører forsøker å alltid være på plass til avtalt tid, men vær oppmerksom på at vi har 15 minutter til rådighet ved uforutsette trafikkforhold.

Om eleven har behov for ledsager skal skolen bestille det. Foresatte, søsken og medelever har ikke anledning til å være ledsagere. Foresatte har heller ikke anledning til å være med på transporten under innkjøring i starten av skoleåret.

 

Vi setter stor pris på å få avbestillinger i tide slik at vi unngår bomturer og skolen unngår å bli fakturert for reiser som ikke skal benyttes.

Vår kontaktinformasjon: skoletransport@oslotaxi.no eller 02323, tast 3 – så 1 for skole. Kjørekontoret vårt er tilgjengelig for skolene alle hverdager mellom 06.00-18.00

Vi ser frem til å kjøre elevene i det nye skoleåret 2024/2025

Med ønske om en god sommer.

Oslo Taxibuss AS

 

 

Scroll to top