Til Friskolene

Oslo, mai 2024

Bestilling av transport for skoleåret 2024/2025

Oslo Taxibuss gjør seg nå klare for å starte med planleggingen for skoleåret 2024/2025. Vi ber om at det meldes inn hvilke elever som skal ha skoletransport for neste skoleår senest 1. juli 2024. Det er viktig at vi får bestillingene så tidlig som mulig, for å sikre elevene et godt transporttilbud.

Skoletransport er et alternativ til kollektiv transport, og Oslo Taxibuss vil som tidligere år ta utgangspunkt i at det meste av transporten skal foregå som oppsamlingstransport. Vi oppfordrer skolen til å formidle dette til foresatte, og minner om at skoletransport ikke er en egenstyrt taxi, men en tilrettelagt kollektivreise.

Bestilling av transport

Det skal fylles ut et skjema per elev, og skolene må sende skjemaer med fullstendig bestilling inkludert timeplan. Viktige opplysninger som behov for barnepute, og om eleven kan slippes alene, må være med i skjemaet.

Det er et krav om at alle bestillingsskjemaer er elektronisk utfylt. Skjemaer som er utfylt for hånd vil bli avvist. Bestillingene må legges som vedlegg og ikke delt fil.

Bestillingen må komme fra skolen. Foresatte har ikke anledning til å sende inn dette selv. Skoler som avventer med å melde inn transportbehov til siste uke før skolestart er ikke garantert transport fra ønsket dato.

Send kun inn bestilling for elever som har fått vedtak på transport fra Utdanningsetaten.

Bestillingene sendes per e-post til skoletransport@oslotaxi.no og merkes med skolenavn og «skolestart». Send også med årsplan dersom skoleåret avviker fra den ordinære planen for Osloskolene.

Rutiner

Hentetider basert på når skolen starter og slutter. Vi oppfordrer alle skoler til å sette opp faste tidspunkt for levering og henting ved skolen og AKS/SFO. Eksempelvis et eller to tidspunkter for tur og retur. Dette for å sikre gode samkjøringer og faste biler/sjåfører.

Oslo Taxibuss er ruteplanlegger og fastsetter når elevene hentes hjemme.

Ledsager skal benyttes på elever som kan være til fare for seg selv, medpassasjerer, sjåfør, trafikk eller materiell. Foreldre, søsken eller medelever er ikke å anse som ledsagere.

Viktig å merke seg

Vi ber om at Taxifix appen benyttes til avbestillinger og for informasjon om sitt barns reiser. Skolen legger til foresatte som brukere i appen.

Foresatte må gi beskjed til skolen om endringer og annet transportør bør vite, og skolen vil videreformidle dette.

Vi setter stor pris på å få avbestillinger i tide slik at vi unngår bomturer, og skolen unngår å bli fakturert for reiser som ikke skal benyttes.

Har dere spørsmål er dere alltid velkomne til å kontakte oss på skoletransport@oslotaxi.no eller 02323, tast 3 – så 1 for skole. Kjørekontoret vårt er tilgjengelig for skolene alle hverdager mellom 06.00-18.00

Vi takker for et godt samarbeid dette skoleåret, og ser frem til å kjøre elevene i det kommende skoleåret 2024/2025.

Med vennlig hilsen

Oslo Taxibuss AS

Cecilie Foss

Fagansvarlig skoletransport

Scroll to top